Færch Plast vinder pris for strategisk CSR-indsats

 

En strategisk og konkret tilgang til arbejdet med samfundsansvar var blandt begrundelserne for, at Færch Plast mandag eftermiddag modtog FSR – danske revisorers pris for bedste CSR-rapport i kategorien små – og mellemstore virksomheder.
 
”Dommerpanelet har peget på Færch Plast. De vinder på deres struktur og for klart at redegøre for deres CSR-rejse og plastvirksomhedens fem nye konkrete og strategiske indsatsområder inden for CSR. Rapporten er deres første selvstændige CSR-rapport. Det er god inspiration, og vi ser frem til at se frugten af arbejdet i de kommende års rapportering, ” siger formand for FSR – danske revisorers CSR-udvalg Birgitte Mogensen.
 
Prisen blev uddelt til Færch Plast af administrerende direktør for FSR-  danske revisorer Charlotte Jepsen som afslutning på konferencen 'Værdiskabende CSR - god ledelse, praksis og rapportering', som Dansk Erhverv, Erhvervsstyrelsen og FSR – danske revisorer holdt på Børsen i København.
 

H.K.H. Kronprinsesse Mary og Lars Gade Hansen.

 
Fokus på forretning og samfund
Det er FSR – danske revisorers CSR-udvalg, der står bag CSR-prisen, som i år blev uddelt for 20. gang, hvilket blev markeret med deltagelse af H.K.H. Kronprinsessen.
 
Med prisen til Færch Plast kommer Holstebro-virksomheden i selskab med blandt andre A.P. Møller – Mærsk, der vandt prisen for bedste CSR-rapport fra store virksomheder og Novozymes, der modtog en særlig jubilæumspris.
 
”Vi troede ikke selv, at rapporten var god nok til at få en pris, og vi har faktisk slet ikke tænkt i den retning, men vi er stolte af den anerkendelse, vores rapport har fået, ” fortæller Lars Gade Hansen, direktør for den vestjyske plastvirksomhed.
 
Han ser ikke Færch Plast CSR-strategi som hverken markedsføring eller branding. 
”Vores CSR-rapportering er et udtryk for, hvordan vi enkelt og entydigt fokuserer på at udvikle vores forretning med en ansvarlig tilgang til det samfund, vi er i del af.  Færch Plast har i mange år haft fokus på miljø, ansvarlighed, etik og moral, og CSR-rapporten skal ses i direkte forlængelse heraf, ” forklarer Lars Gade Hansen.

 
Færch Plasts CSR-rapport:
Samfundsansvar CSR 2013
 
Yderligere informationer:
FSR – danske revisorer
Formand for CSR-udvalget, Birgitte Mogensen 
bm@birgittemogensen.dk, 21 41 60 28
Færch Plast
Senior Manager Group Commercial Affairs, Jesper Emil Jensen
jgj@faerchplast.com, 99 10 10 29
 
Om CSR-prisen 2014
Det er 20. år i træk, at FSR – danske revisorer uddeler prisen for bedste ikke-finansielle årsrapporter til danske virksomheder. CSR-prisen gives som anerkendelse af virksomheder, der leverer bemærkelsesværdig CSR-rapportering i en række kategorier:
Hovedprisen - bedste CSR-rapport for virksomheder med flere end 500 medarbejdere 
Vinder: A. P. Møller – Mærsk
 
Jubilæumsprisen i anledning af 20. året for uddeling af priserne   
Vinder: Novozymes 
 
Prisen for nye tilgange - virksomheder, der udmærker sig ved en særlig tilgang 
Vinder:  SE – Syd Energi
 
SMV-prisen - bedste CSR-rapport for virksomheder med mindre end 500 medarbejdere 
Vinder: Færch Plast
 
Dommerpanelet består af repræsentanter fra det danske erhvervssamfund. I år deltog Jøp, Ove & Myrthu, Erhvervsstyrelsen, Threadneedle, ATP, LO, DI og CBS.